Blog

5 เทคนิคการถนอมอาหาร เพื่อยืดอายุอาหารให้รับประทานได้นานยิ่งขึ้น

วิธีการถนอมอาหาร นับเป็นวิธีที่ปฏิบัติมาอย่างยาวนาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยืดอายุอาหารไม่ให้เน่าบูดและเก็บไว้รับประทานได้ยาวนานยิ่งขึ้น โดยมีหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับความชอบ รวมถึงความเหมาะสมของวัตถุดิบ และสำหรับใครที่นิยมเข้าครัวและยังไม่แน่ใจว่ามีวิธีเก็บรักษา หรือแปรรูปเนื้อสด ผัก และผลไม้อย่างไรบ้าง ลองมาติดตามเทคนิคดี ๆ ที่นำมาฝากคนรักการทำอาหารโดยเฉพาะ 1. การแช่แข็ง วิธีสุดคลาสสิกที่ทุกครอบครัวน่าจะคุ้นเคย โดยการแช่แข็งคือการปรับลดอุณหภูมิของอาหารให้ต่ำกว่า -18 องศาเซลเซียส เพื่อยับยั้งปฏิกิริยาชีวเคมีในอาหาร และยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ เหมาะอย่างยิ่งกับการถนอมอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เช่น การจัดเก็บเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ ที่ควรหั่นเป็นชิ้นเท่า ๆ กัน จากนั้นบรรจุลงในถุงถนอมอาหารและแช่ภายในช่องแช่แข็ง อีกทั้งยังใช้ได้กับทั้งผักและผลไม้ เรียกได้ว่าเป็นวิธีง่าย ๆ ที่ทำได้กับทุกประเภทอาหารเลยทีเดียว 2. การตากแห้ง นับเป็นวิธีง่าย ๆ และเหมาะกับอากาศร้อน ๆ ของบ้านเรา โดยวิธีตากแห้งเป็นการไล่ความชื้นออกจากอาหาร เพื่อไม่ให้จุลินทรีย์เติบโต เป็นผลทำให้อาหารไม่เน่าเสียง่าย โดยวิธีตากแห้งสามารถทำได้ทั้งผลไม้ เช่น กล้วยตาก ที่เพียงปอกเปลือกและผ่าครึ่งลูก จากนั้นให้นำตากแดดและบรรจุในภาชนะเพื่อรับประทานยามหิว นอกจากนี้ หลายครอบครัวยังนิยมตากของสด เช่น เนื้อหมู ที่นิยมใช้กับการทำหมูแดดเดียว เนื้อวัวที่มักนำมาทำเนื้อวัวตากแห้ง หรือแม้แต่ปลาที่นิยมนำมาทำปลาตากแห้ง เป็นต้น โดยวิธีทำให้แห้งคือการแล่วัตถุดิบเป็นชิ้นบาง […]

Continue Reading...