ปัจจุบันนี้ประเทศต่าง ๆ กำลังประสบกับปัญหาสภาะโลกร้อนกันเป็นอย่างมาก โดยภาวะโลกร้อนหรือ Global Warming นั้นคือการที่อุณหภูมิของอากาศเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และทำให้ความร้อนในชั้นบรรยากาศสูงขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) ซึ่งแน่นอนว่าปัญหาภาวะโลกร้อนนี้สาเหตุส่วนใหญ่มักมาจากการกระทำของมนุษย์แทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้เชื้อเพลิงของยานพาหนะที่มนุษย์ใช้ในการเดินทาง การเผาไหม้ของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ และ การเผาป่าไม้เพื่อการเกษตรของมนุษย์ รวมไปถึงการใช้พลาสติคที่มากจนเกินไปของมนุษย์ก็ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนเช่นกัน เนื่องด้วยกิจกรรมต่าง ๆในการดำเนินชีวิตของมนุษย์นั้นล้วนส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนแทบทั้งสิ้น ดังนั้นในวันนี้จะเรามาบอกวิธีที่ทุกคนนั้นสามารถทำได้ง่าย ๆ เพื่อช่วยโลกของเรากัน 

วิธีลดโลกร้อนที่สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง

  • วิธีแรกที่ช่วยลดโลกร้อนง่าย ๆ ด้วยตัวเองคือการลดการใช้พลาสติก อย่างที่หลายคนรู้กันว่าขยะพลาสติกในโลกเรานั้นมีจำนวนมาก และเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลให้โลกร้อน ดังนั้นเราสามารถเริ่มช่วยโลกลดโลกร้อนได้ง่าย ๆ เพียงแค่ลดการใช้พลาสติกหรืองดไปได้เลยยิ่งดี ซึ่งการลดการใช้พลาสติกนี้นอกจากจะเป็นการช่วยลดโลกร้อนแล้วยังเป็นการช่วยเหลือสัตว์ต่าง ๆ ไม่ให้รับประทานขยะพลาสติกเข้าไป โดยสัตว์นั้นจะไม่สามารถแยกแยะหรือรับรู้เลยว่าขยะที่พวกเขาเจอนั้นกินได้หรือไม่ได้ ซึ่งเมื่อกินเข้าไปก็อาจส่งผลร้ายต่อสัตว์ตัวนั้น 
  • วิธีต่อมานอกจากลดใช้พลาสติกแล้วคือการแยกขยะ ซึ่งการแยกขยะนี้จะช่วยให้ขยะบางประเภทที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ไม่ถูกทำลายไป 
  • วิธีต่อมาที่เราสามารถลดโลกร้อนได้ง่าย ๆ อีกเช่นกันคือการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าให้น้อยลง ปิดไฟเมื่อไม่จำเป็น หรืออาจหันมาใช้พลังงานทดแทนไฟฟ้าอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ไฟโซล่าเซลล์ โดยไฟโซล่าเซลล์นอกจากจะช่วยลดโลกร้อนแล้ว ไฟโซล่าเซลล์ยังช่วยให้เราประหยัดค่าไฟฟ้าได้อีกด้วย
  • วิธีลดโลกร้อนวิธีต่อมาคือ ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว หันมาใช้บริการรถสาธารณะอย่างเช่นรถไฟฟ้า หรือหากใครอยากเดินทางแบบส่วนตัวก็อาจเปลี่ยนประเภทรถยนต์ จากรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงหลัก มาใช้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแทน ซึ่งนอกจากช่วยลดโลกร้อนแล้วยังสามารถประหยัดเงินในกระเป๋าของเราได้อีกด้วย

เห็นได้ว่าเราสามารถลดโลกร้อนด้วยตัวเองได้ง่าย ๆ ด้วยวิธีต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไปด้านบนนี้ ซึ่งอยากให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือ โดยเริ่มจากตนเองง่าย ๆ เอาเท่าที่สามารถทำไหว แค่นี้ก็จะช่วยให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้นแล้ว